PEMBANGUNAN ORGANISASI

Struktur Perkhidmatan

Struktur perkhidmatan sektor awam dibahagikan kepada tiga (3) Kumpulan Perkhidmatan iaitu Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana.

Skim Perkhidmatan

Meliputi aspek syarat-syarat lantikan seseorang ke mana-mana perkhidmatan dalam Perkhidmatan Awam. Contoh: Skim Perkhidmatan Pegawai Undang-undang (L), Pegawai Perubatan (UD), Pegawai Pembangunan Masyarakat (S), Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (DG).