Laman Kajian
Sistem Saraan Perkhidmatan Awam

Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam dengan pandangan, cadangan dan idea baharu bagi meningkatkan kualiti dan kebajikan penjawat awam.

Statistik Terkini


Pengenalan


Selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-12 di bawah Bab 13, Bidang Keutamaan A iaitu “Membangunkan Perkhidmatan Awam yang Berprestasi Tinggi”, Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam dilaksanakan dengan memberi fokus kepada pengurusan sumber manusia ke arah perkhidmatan awam yang moden. Kajian ini juga memberi keutamaan kepada pendigitalan serta mengambil kira perubahan persekitaran merangkumi ekosistem baharu, peningkatan kemahiran pekerja (multitasking/ multiskilling) dan fleksibiliti dalam cara/ lokasi bekerja.

Image

Cabaran Semasa 

Inisiatif pembaharuan/ penambahbaikan terhadap tiga (3) skop kajian ini bertujuan untuk menangani tiga (3) cabaran semasa dalam perkhidmatan awam Malaysia iaitu : 

Produktiviti perkhidmatan awam


Pendapatan boleh guna yang tidak seiring peningkatan kos sara hidup


Kemampanan fiskal negara


Objektif

Keberhasilan yang disasarkan bagi kajian ini adalah perkhidmatan awam yang berprestasi tinggi, dinamik dan berintegriti. Pencapaian keberhasilan ini bertunjangkan kepada matlamat merealisasikan empat (4) objektif kajian iaitu : 

Peningkatan Efisiensi


Kos Pengurusan Yang Optimum


iphone white

Peningkatan Produktiviti


Peningkatan Kesejahteraan


Prinsip Kajian

Kajian ini digerakkan berpandukan kepada dua (2) prinsip iaitu:

01

keperluan perkhidmatan awam di masa hadapan

02

kepentingan menangani cabaran semasa berkaitan pengurusan sumber manusia perkhidmatan awam

3 Skop Utama

Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam

Pembangunan Organisasi
  • Struktur Perkhidmatan
  • Skim Perkhidmatan 
Kemampanan Saraan
  • Struktur Gaji
  • Elaun
  • Kemudahan
Pengurusan Bakat
  • Pengurusan Pelantikan
  • Pengurusan Prestasi & Pengiktirafan
  • Pengurusan Kemajuan Kerjaya
  • Pengurusan Pemangkuan & Kenaikan Pangkat
  • Pengurusan Tatatertib & Penamatan
Image

Terdapat sebarang kemusykilan? E-melkan persoalan anda kepada kami.

E-melkan kepada kami sekiranya terdapat persoalan, aduan dan kemusykilan anda berkaitan Kajian Sistem Saraan Perkhidmatan Awam